zwinks cd en rod el guitar med vibrator PERFORMER / INTERPRÈTE: ZWINK
Album Title (titre de l'album): EN RØD EL GUITAR MED VIBRATOR
Version of Hey Joe: Hendrix cover in English
Duration of Hey Joe: 2:41
Musical genre / Genre musical: Beat, Garage
Medium (Support): Book and CD
Label: Frederiksborg Amts historiske samfund
Cat. Number (Référence): FAHSCD200201
Mono / Stereo: Mono
Origin of medium: Denmark
©: recorded (enregistré): 1968
®: released (paru): 2002
Country of interpreter: 60's Band from Gilleleje, Denmark
Members: (membres) Jan Halfdan Hansen: rythme guitar, vocals
Kenneth Beckmann Rasmussen: rythme guitar, vocals
Verner Andersen
Yngve Abrahamsson
Ib Refslund Andersen
Website: http://www.dk-rock.dk/dkzwi.htm

Zwinks, text and picture from the book © Henrik A. Bengtsen
EN RØD EL-GUITAR MED VIBRATOR
Musik og ungdomskultur i Nordjaelland 1960-70
author is Henrik A. Bengtsen

zwinks cover book

swinks article from the book


denmark_flag Zwinks Gilleleje Rhythm’n’blues-gruppe dannet i 1964.
Ib Refslund Andersen, single - til slut ningen af 1967
Jan Halfdan Hansen, rytme/single fra midten af 1967 - tidligere i bl.a. The Stampers og Cokes
Jens Ulrik Christensen, bas - fra efteråret 1965 kun sang; erstattet på bas af
Niels- Jørgen Svendsen; erstattet i midten af 1967 af
Yngve Abrahamsson, tidligere i The Stampers
Kenneth Beckmann Rasmussen, rytme, sang — udelukkende sang fra midten af 1967. Forlod gruppen i starten af 1968
Verner Andersen, trommer

Gruppen blev etableret af 14-16 årige sko¬lekammerater og optrådte hovedsagelig i ungdomsklubber, på ungdomsskoler og en¬kelte gange i Heat House i Helsingør. Den havde nogen kontakt til miljøet omkring ungdomsklubben i Helsinge .
Zwinks er nævnt første gang i en annonce i FAA, da gruppen spillede i Søborg Forsam-lingshus 19. februar 1966 for Country Side Beat Club, som gruppens rytmeguitarist drev. Zwinks spillede naturligvis en del i denne popklub. Gruppen deltog i DSU’s nordsjællands- mesterskab i pigtrådsmusik 26. marts 1966 på Ganløse Kro uden placering.
Zwinks spillede til mesterskabet om Nordsjællands mest populære gruppe i Industriforeningen i Helsingør 15. april 1967. Omtalt i Ude og Hjemme nr. 4, 1968 i for-bindelse med et Grønlandsarrangement i fritidsklubben i Høbjerg 8. december 1967. Gruppen blev opløst i sommeren 1968. Interview med Niels-Jørgen Svendsen, Jan Halfdan Hansen og Yngve Abrahamsson.


gbflag Rhythm'n'blues group formed in 1964 in Gilleleje. Consisted of:
Ib Refslund Andersen (lead-g - until the end of 1967)
Jan Halfdan Hansen (rhythm-g / lead-g from mid-1967 - formerly in The Stampers and Cokes, among others)
Jens Ulrik Christensen (el-b - from autumn 1965 song only) - replaced by bass by
Niels Jørgen Svendsen - replaced in mid-1967 by
Yngve Abrahamsson (ex-The Stampers)
Kenneth Beckmann Rasmussen (rhythm-g, song - exclusively song from mid-1967. Left the group at the beginning of 1968 )
Verner Andersen (dm).

The group was established by 14-16 year old school mates and appeared mainly in youth clubs, in secondary schools and sometimes in the Heat House in Helsingør. It had some contact with the environment around the youth club in Helsinge.
Zwinks is mentioned for the first time in an advertisement in Frederiksborg County newspaper when the group played in the Søborg Assembly House on February 19, 1966 for the Country Side Beat Club, which the group's rhythm guitarist operated. Zwinks obviously played a part in this pop club. The group participated in DSU's North Sealand national championship in barbed wire music on March 26, 1966 at Ganløse Kro (in Stenløse, Denmark) without placement.
Zwinks played for the championship of North Sealand's most popular group in the Industrial Association in Helsingør on April 15, 1967.
Mentioned in Away and Home No. 4, 1968 in connection with a Greenland event in the leisure club in Høbjerg on December 8, 1967.
The group was dissolved in the summer of 1968.


frflag Groupe de rythmique Rhythm'n'blues formé en 1964 à Gilleleje. Composé de:
Ib Refslund Andersen (lead-g - jusqu'à la fin de 1967)
Jan Halfdan Hansen (rythm-g / lead-g à partir de la mi-1967 - anciennement dans The Stampers and Cokes, entre autres)
Jens Ulrik Christensen (el-b - à partir de l'automne 1965 chanson seulement) - remplacé à basse par Niels Jørgen Svendsen - remplacé lui-même à la mi-1967 par
Yngve Abrahamsson (ex-The Stampers)
Kenneth Beckmann Rasmussen (rythm-g, chant - chant exclusivement de la mi-1967) Quitte le groupe au début de 1968 )
Verner Andersen (dm).

Le groupe a été créé par des camarades de classe âgés de 14 à 16 ans et est apparu principalement dans les clubs de jeunes, dans les écoles secondaires et parfois au Heat House à Helsingør. Il avait un certain contact avec l'environnement autour du club de jeunes d'Helsinge.
Zwinks est mentionné pour la première fois dans une publicité dans le journal du comté de Frederiksborg lorsque le groupe a joué à l'Assemblée de Søborg le 19 février 1966 pour le Country Side Beat Club, que le guitariste rythmique du groupe dirigeait. Zwinks a évidemment joué un rôle dans ce club pop.
Le groupe a participé au championnat national nord-sealandais de DSU en musique de fil de fer barbelé le 26 mars 1966 au Ganløse Kro (à Stenløse, dannemerk) sans être classé.
Le 15 avril 1967, Zwinks a joué pour le championnat du groupe le plus populaire de la Nouvelle-Sealande au sein de l'Industrielle Association à Helsingør.
Mentionné dans Away and Home n ° 4, 1968 à propos d'un événement au Groenland au club de loisirs de Høbjerg le 8 décembre 1967.
Le groupe a été dissous à l'été 1968.

tracklisting (60's Danish group - song) :
1 Helsinge Showmen - Nameless III
2 Helsinge Showmen - How Do You Do It
3 Poul 'Butterfly' Sorensen - The Only One
4 The Panthers - Teen Scene
5 Blue Stars - A Whole Lot Of Shakin' Going On
6 Stampers - Nivram
7 Lockings - Den lange I midten
8 Lockings - Theme For Young Lovers
9 Lockings - What A Lovely Tune
10 The Firestones - Stop The Music
11 Group On Five - Road Runner
12 Mocking Birds - Mercy Mercy
13 Mocking Birds - Spring Is Nearly Here
14 Mocking Birds - Sportin' Life
15 Ashtrays - Bloodhound
16 The Stoke Sect - Glasses
17 Primates - Sunset
18 Capstones - You Will Come Around
19 Zwinks - Hey Joe
20 Mad Sect - Mad Sect Number Nine
21 Ashtrays - Discotheque Girl
22 Poul 'Butterfly' Sorensen - Dit livs melodi
23 Settlers - Love Another Woman
24 Settlers - Sunday Morning
25 Poem Goo - You Don't Know What It Means
26 Torben Moller - What We Need
27 Dionysos - Serenade To A Cuckoo
28 The Burglars - Sitting On A Ceiling
29 The Burglars - Cold Turkey

Sixties Performers